Tilbage til oversigten

Tea Fogh Mortensen

Fleksibiliteten afgørende for mig 

"Fleksibiliteten var afgørende for mig, både på moduler og på valgfag - det betød meget, at jeg kunne ændre kurs efter hvilke ledelsesudfordringer, jeg stod overfor i mit daglige virke. Og så var det en tryghed at vide, at jeg kunne holde pause, hvis jeg stod over for store udfordringer på jobbet," siger hun. 

Bedre til at lede 'op ad'

“Jeg har arbejdet målrettet for at få strategisk udsyn. Her har uddannelsen især hjulpet mig til at få et bedre blik for, hvilken sammenhæng vi som organisation indgår i. MPG'en har gjort mig bedre til at lede ‘op ad’ og har givet mig en bedre forståelse for beslutninger, der kommer oppefra - ja, i det hele taget gjort mig bedre til at forstå DJØF-tankegangen.“

MPG'en har derudover styrket hendes evne til at oversætte beslutninger, som kommer oppefra. 

Ligesom den har styrket hendes evne til at formidle, at beslutninger ikke er noget, der bare kommer ‘oppefra’ - men at man også selv kvalificerer og byder ind på beslutningerne. 

Strategi og politik giver muligheder

“MPG har givet mig en større og bredere viden om det politiske felt, og at strategi og politik giver muligheder. Kommunikationsfagligheden har givet mig en robusthed, når det gælder at kommunikere med forskellige målgrupper, f.eks. politikere, forældre, og ansatte."

"Jeg håber, at jeg vil beholde mit analytiske blik , også når uddannelsen er kommet mere på afstand. Det giver mig en kæmpe styrke at være i stand til at navigere mellem på den ene side det pædagogiske og relationelle og på den anden side management-fokuset, hvor man er bundlinje- og resultatorienteret.”

Tea anbefaler andre offentlige ledere at tage MPG, blandt andet fordi MPGen giver et bredere perspektiv på, hvordan ledelse er i den offentlige sektor. Både hvor forskelligt det kan være - og hvor ens, det kan være.

Hun har stadig kontakt med sin gruppe fra de første år.

Lav din egen plan med masterplanneren

Gå til Masterplanner

© Master of Public Governance, 2017