Eksamen

Du afslutter alle moduler med en eksamen, der består af to dele - en skriftlig del og en mundtlig del. 

Den skriftlige del er enten en synopsis på 3-5 sider eller en skriftlig opgave på 10-15 sider. Den mundtlige del er et mundtligt forsvar af din skriftlige opgave. 

Ledelsesfagligt grundforløb afsluttes med, at du afleverer et udviklingsprojekt. Det er en individuel udviklings- og studieplan på 5-7 sider -  som du uddyber ved den mundtlige del af eksamen.

Masterafhandlingen er på maksimalt 50 sider, hvis du laver afhandlingen selv, og maksimalt på 80 sider, hvis du skriver den sammen med en anden.

© Master of Public Governance, 2017