Moduler

Her kan du læse mere om de moduler, som Master of Public Governance indeholder. Du kan læse om, hvordan du med modulerne kan bygge din egen masterplan, som indeholder lige præcis det indhold, som vil styrke dit lederskab.

Du sammensætter din personlige MPG-uddannelse af ledelsesfaglige grundforløb, personlige udviklingsforløb, obligatoriske ledelsesfaglige moduler og valgfrie moduler, og du kan vælge at gennemføre på alt fra 2-6 år. Du kan tage et modul af gangen, og du kan selv kombinere dine moduler og hvilke områder, du vil specialisere dig inden for.

Læs om, hvad en MPG-master skal indeholde under menupunktet opbygning.

Hvis du ønsker at gennemføre en hel master, skal du gennemføre 60 ECTS fordelt således:
Obligatoriske ledelsesfaglige forløb (10 ECTS)
Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
Valgfrie moduler (18 ECTS)
Mastermodulet (12 ECTS)

Det ledelsesfaglige grundforløb

Det ledelsesfaglige grundforløb introducerer dig til lederskabets forskellige aspekter - specielt de udfordringer, du som offentligt ansat leder kan møde i en politisk styret kontekst. 

Det ledelsesfaglige grundforløb munder ud i, at du får udarbejdet en personlig studie- og udviklingsplan. For hver deltager bliver der også nedsat en udviklingsgruppe ud fra den enkelte studerendes baggrund.

Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS)

Det personlige udviklingsforløb

Det personlige udviklingsforløb omsætter din faglige viden fra de øvrige uddannelsesmoduler til personlig ledelsesudvikling. Her er der fokus på dine muligheder for at agere i dit arbejde som leder. 

Forløbet tager udgangspunkt i udviklingsgrupperne fra det ledelsesfaglige grundforløb.

Personligt udviklingsforløb - 1. semester (2.5 ECTS)
Personligt udviklingsforløb - 2. semester (2.5 ECTS)

NB: Ledelsesfagligt grundforløb skal gennemføres før Personligt udviklingsforløb påbegyndes. Du må maksimalt gennemføre 18 ECTS på andre moduler, før Ledelsesfagligt grundforløb påbegyndes.

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler

De obligatoriske ledelsesfaglige moduler tilbyder dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale ledelsesopgaver. I løbet af uddannelsen skal du vælge fire af seks mulige moduler:

Personligt lederskab og dialogisk coaching (5 ECTS)
Strategisk ledelse i et governance perspektiv (5 ECTS)
Kommunikation og ledelse (5 ECTS)
Offentlig styring: Ideer og praksis (5 ECTS)
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv (5 ECTS)
Ledelse af reform og forandring (5 ECTS)

De valgfrie moduler

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at uddybe de obligatoriske ledelsesfaglige moduler og præge uddannelsen i den retning, du ønsker. 

Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)
Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)
Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)
Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)
Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)
Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)
Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)
Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)
Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)
Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)
Valgfrit modul 6 ECTS (6 ECTS)

Moduler på engelsk

Valgfrit modul 3 ECTS (3 ECTS)

Mastermodulet 

Mastermodul (12 ECTS)

Mastermodulet afslutter uddannelsen (12 ECTS). 

På mastermodulet får du mulighed for at fordybe dig i en selvvalgt problemstilling inden for offentlig ledelse. 

Helt konkret skal du beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en selvvalgt problemstilling, og vise, at du kan reflektere over problemstillingens relation til din egen rolle som leder og/eller til din egen organisation.

© Master of Public Governance, 2017