MPG aftagerpanel

MPGs aftagerpanel er et panel, der skal sikre løbende kontakt og dialog med de centrale aftagere af MPG'ens deltagere og dimittender. 

Aftagerpanelet er fælles for Master of Public Governance-uddannelsen og MPG'ens 'søsteruddannelse' master of Public Administration - da de to uddannelser har en række fælles aftagere. 

Aftagerpanelet blev oprettet i sin nuværende form i sommeren 2014. 

Det fælles aftagerpanel for MPG og MPA har både en rådgivende, inspirerende og vejledende rolle.

Panelet mødes 1-2 gange årligt og giver uundværlige bidrag vedrørende uddannelsernes overordnede design samt mulighed for at forme uddannelserne, så de imødekommer aftagernes vilkår og behov.

Aftagerpanelet bidrager til kvalitetssikring, udvikling og værdiskabelse ved:

  • At være vores direkte forbindelse til erhvervslivet og det offentlige, hvilket understøtter den tætte kobling mellem teori og praksis, der kendetegner uddannelsen. 
  • At diskutere uddannelsernes indhold og læringsmål samt komme med nye synspunkter på dette.
  • At bidrage til synliggørelse og branding af MPG i markedet.

© Master of Public Governance, 2017