Om MPG

Den offentlige sektor er under forandring både internationalt og i Danmark. De seneste år har den ene reform afløst den anden, og nye styringsmodeller er konstant blevet introduceret. 

Samtidig er borgernes krav til offentlig service steget. Intet tyder på, at forandringerne stilner af. De mange nye udfordringer sætter kendte administrative grænser på prøve, og stiller store krav til de offentlige ledere. 

Master of Public Governance (MPG) er en fleksibel masteruddannelse, der klæder offentlige ledere på til at møde de krav, der er til offentlig ledelse i dag og i fremtiden. MPG'en fokuserer på det ledelsesfaglige område - herunder det personlige lederskab

Deltagerne fordyber sig på uddannelsen i problemstillinger fra deres egen organisation og løser praktiske cases og konkrete udfordringer på arbejdspladsen. Ud over at gøre undervisningen mere relevant for den enkelte deltager, sikrer dette også et højt udbytte for deltagernes arbejdsplads. 

Den forskningsbaserede undervisning, baseret på lokal forskning, giver et højt fagligt niveau og en høj grad af aktualitet.

Uddannelsen kan designes ud fra dine egne behov, og vil afspejle udfordringer i din ledelsesvirkelighed. 

Du kan tage uddannelsen på alt fra 2 til 6 år. 

MPG er udviklet i kølvandet på trepartsaftalen på det offentlige arbejdsmarked i 2007 og de første deltagere startede i efteråret 2009. Med 600 deltagere er MPG'en den største masteruddannelse i Danmark målrettet offentlige ledere - her mødes ledere fra hele den offentlige sektor. 

MPG'en er et unikt samarbejde mellem Københavns Universitet og Copenhagen Business School. MPG’ en udbydes også gennem Aalborg Universitet i Aalborg.

Den offentlige sektor genopfindes i disse år. Vi er vidner til, at en ny offentlig sektor bliver skabt og såvel interne som eksterne grænser nedbrydes, reformuleres og genopbygges. Genopfindelsen ligger ikke i et nyt design eller en klar reformidé, men snarere i sprækkerne, spændingerne og i de strategiske valg, der følger af en stadig mere flydende og internt differentieret sektor, som sættes under pres. Udviklingen stiller store krav til ledelse, strategisk udsyn, effektivitet og helhedshensyn, ledelsesinnovation og institutionel innovation som en forudsætning for reformernes succes.

Dorthe Pedersen, lektor, Carsten Greve, professor og Holger Højlund, lektor, Genopfindelsen af den offentlige sektor. Ledelsesudfordringer i reformernes tegn. (2007), undervisere på MPG.

© Master of Public Governance, 2017