Uddannelsens opbygning

Master of Public Governance-uddannelsen er tilrettelagt, så den kan tages som et forløb på 2-6 år. 

Du tilmelder dig ét modul ad gangen - og det er muligt at tage flere moduler hvert semester. Hvis du ønsker det, er det muligt blot at tage udvalgte moduler - du behøver ikke forpligte dig til at tage den samlede uddannelse.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan vælge mellem forskellige moduler ud fra dine faglige præferencer og dine ønsker om udvikling af dit personlige lederskab.

Undervisningen veksler mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte deltagers kompetencebehov.

Læs mere om undervisningsformen

UDDANNELSENS ELEMENTER

MPG er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium.

MPG'en består af følgende elementer:

Det ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS)

Det personlige udviklingsforløb (5 ECTS)

De obligatoriske ledelsesfaglige moduler (4 moduler à 5 ECTS - ialt 20 ECTS)

Valgfrie moduler (3 eller 6 ECTS pr. modul - i alt 18 ECTS)

Masterprojekt (12 ECTS)

Ud over det ledelsesfagligt grundforløb og det personligt udviklings forløb, skal du vælge fire obligatoriske ledelsesfaglige moduler blandt seks mulige - ud fra dine personlige og faglige interesser og uddannelsesbehov. 

Uddannelsens obligatoriske fag på samlet 30 ECTS er altså:

  • det ledelsesfaglige grundforløb
  • det personlige udviklingsforløb 
  • og fire obligatoriske ledelsesfaglige moduler (ud af seks mulige)

Herudover skal du vælge valgfrie moduler på i alt 18 ECTS. 

Der bliver udbudt valgfrie moduler på både 3 og 6 ECTS.

Se listen af moduler her eller prøv vores Masterplanner. Masterplanneren kan hjælpe dig med at sammensætte din individuelle, fleksible  Master of Public Governance ud fra det antal år, du ønsker at bruge på uddannelsen, og de moduler, du vælger ud fra dine præferencer. 

KRAV

Der er nogle krav til hvilken rækkefølge, du gennemfører modulerne i:

Du skal gennemføre det ledelsesfaglige grundforløb, før du kan begynde det personlige udviklingsforløb.

Du kan maksimalt gennemføre 18 ECTS på andre moduler, inden du begynder på det ledelsesfaglige grundforløb. 

Du afslutter uddannelsen med mastermodulet.

© Master of Public Governance, 2017