Optagelse

Master of Public Governance-uddannelsen er et vigtigt skridt i karrieren for dig, der ønsker at uddanne dig yderligere for at kunne manøvrere i dagens dynamiske offentlige sektor - og som værdsætter en fleksibel uddannelse, der kan tilpasses din kalender, dit familieliv og dine arbejdsudfordringer.

Adgangskrav: uddannelse samt erfaring med ledelsesopgaver

Hvis du vil tage en MPG, er der nogle krav, du skal opfylde. Du skal have (mindst) én af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse.
  • En professionsbacheloruddannelse.
  • En diplomuddannelse i ledelse.

Du skal også have mindst to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og/eller ledelsesansvar fra din nuværende eller tidligere stilling. 

Når du bliver vurderet som ansøger, bliver der lagt vægt på,  om din erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Du vil også kunne optages, hvis dine uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med uddannelserne nævnt ovenfor. Det beror på en konkret vurdering. 

Du kan søge om merit

Det er muligt at søge om merit for moduler, der svarer til uddannelseselementer på MPG.  Det skal være elementer på masterniveau. Kontakt MPG-sekretariatet for spørgsmål og vejledning.

Ansøgningsfrister

Du kan søge om optagelse på MPG to gange om året. Ansøgningsfristerne er 1. maj og 1. november. På de moduler, hvor der er flere ansøgere end pladser, tildeles pladserne efter ansøgningstidspunkt.

Ansøgningsfrist

  • Husk at ansøgningsfristen for efterårssemesteret er d. 1. maj og for forårssemesteret er d. 1. november.

© Master of Public Governance, 2017