Til arbejdsgiveren

Master of Public Governance er den fleksible masteruddannelse for offentlige ledere. Det er ligeledes den største masteruddannelse målrettet offentlige ledere - her mødes ledere fra hele den offentlige sektor. MPG'en er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Copenhagen Business School og tilbyder Danmarks mest kompetente undervisere inden for offentlig ledelse.

Fleksibilitet giver fordele både for medarbejder og arbejdsplads
Fleksibilitet er et grundlæggende princip bag masteruddannelsen. Det giver en række fordele for såvel deltagere som arbejdsplads:

  • MPG'ens fleksibilitet betyder, at deltagerne kan tilrettelægge studiet, så det ikke kolliderer med spidsbelastningsperioder på arbejdet.
     
  • Samtidig betyder fleksibiliteten også, at man betaler for uddannelsen i takt med, at man tilmelder sig de enkelte moduler. Det kan være en fordel for budgetlægningen hos den arbejdsgiver, der finansierer uddannelsen.  
     
  • Endelig betyder fleksibiliteten, at man ikke er forpligtet til at gennemføre en hel MPG. Man kan vælge at tilmelde sig de enkelte moduler som efteruddannelsestilbud.
     

MPG tilfører arbejdspladsen værdi
Master of Public Governance  giver kort sagt bedre offentlige ledere, som kan håndtere de forandringer, der sker i det offentlige. Lederne bliver rustet til at effektivere arbejdsprocesser og skabe resultater.

F.eks. er 100 procent af de adspurgte arbejdsgivere enige i, at deres medarbejdere er blevet mere kompetente ledere efter at have været på MPG, mens ca. 88 procent  mener, at medarbejderen er blevet bedre til at gennemføre forandringer efter at have været på MPG (jf. rundspørge foretaget i januar 2014 blandt arbejdsgivere, som har sendt en eller flere ansatte på MPG)

Deltagerne fordyber sig på uddannelsen i problemstillinger fra deres egen organisation og løser praktiske cases og konkrete udfordringer på arbejdspladsen.  Ud over at gøre undervisningen mere relevant for den enkelte deltager, sikrer dette også et højt udbytte for deltagernes arbejdsplads.

Undervisningens konkrete områder
For at imødekomme kravene til morgendagens offentlige ledere, gennemgår lederen en lang række forskelligartedemoduler. MPG’en indeholder blandt andet ledelsesfaglige grundforløb, personlige udviklingsforløb, ledelsesfaglige moduler oget bredt udvalg af valgfrie moduler inden for kategorier som governance og organisering, økonomi, metode, strategi og lederskab og kultur.

På MPG’en mødes hele den offentlige sektor
Deltagerne på uddannelsen kommer fra alle dele af det offentlige, det vil sige ministerier, styrelser, regioner, kommuner, institutioner, hospitaler med videre.

Deltagerne fordyber sig i egen praksis og egen organisation
Uddannelsen fokuserer på udviklingen af den enkeltes egen ledelsespraksis og dermed den organisation, som medarbejderen arbejder i.

At egen ledelsespraksis og egen organisation er i fokus, ses tydeligt, når man for eksempel ser på titlerne for deltagernes masteropgaver.

Du kan læse et udvalg af masteropgaver her:

Skærp din organisation

97%

"af MPGerne siger, at de er blevet mere reflekterede og mere bevidste om egne styrker og svagheder som følge af MPG."
Læs mere

© Master of Public Governance, 2017