Undervisning

Undervisningen på MPG er et samspil mellem det personlige lærings- og udviklingsforløb samt kernefaglige elementer, som relaterer sig til din praksis som leder. 

Uddannelsens elementer er bundet sammen af en række pædagogiske principper. Det sker for at sikre, at du som deltager vil opleve en kobling mellem praktisk ledelse og forskningsfaglig viden. 

De pædagogiske principper er: 

  • Perspektivisme: Uddannelsen er baseret på en bred vifte af samfundsvidenskabelige, filosofiske og erhvervspsykologiske perspektiver og metoder. Det giver indsigt i vilkår og muligheder for professionel offentlig ledelse.
  • Problemorientering:  Deltagerne arbejder problemorienteret. Uddannelsens arbejds- og prøveformer fokuserer på, hvordan du anvender teori, analyse og systematisk iagttagelse. Modulerne og processerne på uddannelsen sikrer, at du som deltager får viden om videnskabelige tilgange og metoder, så du kan vælge den analysestrategi, der er relevant, når du skal undersøge en konkret, praktisk ledelsesproblemstilling.
  • Action learning: Uddannelsens moduler er anvendelsesorienterede. Det betyder, at du arbejder med konkrete cases og inddrager din egen ledelsesvirkelighed. På den måde opnår du, at din egen virkelighed afspejles i undervisningen, og du får større handlekraft i konkrete ledelsesprocesser.
  • Selvudvikling og læring: Uddannelsens indholds- og proceselementer betyder, at du udvikler kompetencer, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer i din egen ledelsesvirkelighed. Uddannelsen udvikler den enkelte deltagers kompetencer til at anvende sin viden og læring på egen ledelsespraksis. Det kan f.eks. være ved at præcisere ledelsesopgaven, ved at identificere konkrete muligheder for at handle eller ved at løse problemer i praksis.

Undervisningen veksler mellem dialogbaseret undervisning, forelæsninger og case-baseret undervisning. Deltagerne bliver desuden inddelt i udviklingsgrupper, der både afspejler uddannelsens undervisnings- og arbejdsprincipper og uddannelsens prøveformer.

Se videoer med undervisere og uddybninger af moduler her

Video

Artikler

© Master of Public Governance, 2017